Transformation of Aspirational Districts

Gallery - National Level


Total States/UTs:     28
Photos Uploaded:     25
Yet to Upload:          3
Total Districts:         117
Photos Uploaded:     105
Yet to Upload:          12
Total Blocks:         1356
Photos Uploaded:     920
Yet to Upload:        436
Total Schools:       212467
Photos Uploaded:       85703
Yet to Upload:        126764

ANDHRA PRADESH
ARUNACHAL PRADESH
ASSAM
BIHAR
CHHATTISGARH
GUJARAT
HARYANA
HIMACHAL PRADESH
JAMMU AND KASHMIR
JHARKHAND
KARNATAKA
KERALA
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
MANIPUR
MEGHALAYA
MIZORAM
ODISHA
PUNJAB
RAJASTHAN
TAMIL NADU
TELANGANA
TRIPURA
UTTAR PRADESH
UTTRAKHAND